นโยบายความเป็นส่วนตัว

การใช้บริการของเราอาจเกี่ยวข้องกับการรวบรวมและการใช้ข้อมูลของคุณ (ตามที่กำหนดไว้ในส่วน “ข้อมูลที่เรารวบรวมและวิธีที่เรารวบรวม” ด้านล่าง) บนบริการของเรา เป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้ทำงานอย่างไรและคุณจะควบคุมได้อย่างไร ดังนั้นโปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของปัญหานี้อย่างละเอียด